Faktoring odwrotny, zwany również odwróconym lub zakupowym, pomaga przedsiębiorcom rozwiązać problem z terminową spłatą zobowiązań. W tym przypadku firma faktoringowa bierze na siebie wierzytelność, a po wystawieniu faktury zleca przelew na konto przedsiębiorcy. Sprawdź, dlaczego warto zdecydować się na takie rozwiązanie!

Po wystawieniu faktury firma faktoringowa zleca przelew na konto klienta, zwykle 80-90 proc. wartości. W ten sposób przedsiębiorstwa może zapłacić podatek PIT lub VAT. Wspomniane środki może również przeznaczyć na opłacenie składek ZUS lub wypłatę wynagrodzeń dla pracowników. Dowiedz się, na czym polega faktoring odwrotny.

Czym jest faktoring odwrócony?

Wspomniane rozwiązanie pozwala utrzymać płynność finansową, szczególnie wtedy, gdy przedsiębiorca ma problem z egzekwowaniem należności od dłużnika. Klient jest stroną umowy faktoringowej. Należy podkreślić, że to na nim spoczywa ponoszenie kosztów, takich jak opłata za obsługę administracyjną i odsetki z tytułu finansowania. 

Firma faktoringowa nie weryfikuje sytuacji finansowej dostawcy, bierze natomiast pod uwagę kondycję finansową przedsiębiorcy. Sprawdza, jaką maksymalną kwotę może spłacić klient w wyznaczonym terminie. W uzasadnionych przypadkach instytucja faktoringowa może wymagać dodatkowego zabezpieczenia w formie cesji należności lub weksla. Zanim podpiszesz umowę, warto o to zapytać.

Kiedy warto rozważyć faktoring zakupowy?

Takie rozwiązanie poprawia płynność finansową przedsiębiorcy. Niekiedy faktorant może uzyskać atrakcyjne rabaty od dostawców, gdy przeleje środki przed terminem. Zazwyczaj faktoring odwrotny jest udzielany na lepszych warunkach niż kredyt kupiecki. Przedsiębiorca może kupić towary lub usługi niezbędne do funkcjonowania firmy, nie płacąc za nie od razu. Zyskuje czas na spłatę zobowiązań, co ważne, nie pogarsza przy tym zdolności finansowej firmy.

Regularne, przedterminowe spłaty zobowiązań wpłyną również na postrzeganie przedsiębiorcy przez dostawców. Kontrahent może zbudować wizerunek wiarygodnego, rzetelnego i uczciwego partnera biznesowego. Dzięki temu szybciej rozwinie działalność    i pozyska nowych klientów. 

Faktoring odwrotny sprawdzi się w różnych branżach. Jeśli wystawiasz faktury z krótkim terminem płatności lub masz wielu dostawców, którzy wymagają zapłaty gotówką, powinieneś rozważyć takie rozwiązanie. Faktoring zakupowy skierowany jest przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Proponowane narzędzie pozwala nie tylko regulować zobowiązania wobec dostawców, lecz także kształtować politykę zakupową i rozwinąć biznes. Jeśli terminowo spłacasz zobowiązania, możesz łatwiej wynegocjować lepsze warunki handlowe.

Pixabay.com

Kto może skorzystać z faktoringu odwrotnego?

Wspomniany produkt skierowany jest do firm, które mogą poszczycić się dobrą sytuacją finansową. Przedsiębiorca nie musi przedstawiać faktorowi twardych zabezpieczeń, ponieważ limit faktoringowy jest ubezpieczony. Aby skorzystać z faktoringu zakupowego, należy spełnić kilka warunków. Klient powinien prowadzić działalność przynajmniej dwa lata. Dodatkowo nie może mieć zaległości wobec urzędu skarbowego, ZUS-u i dostawców. Firma faktoringowa sprawdza również, czy dany przedsiębiorca jest wypłacalny.

Faktoring odwrotny to ciekawa alternatywa dla kredytu obrotowego. Pozwala faktorantowi błyskawicznie uregulować zobowiązania, a tym samym poprawia jego płynność finansową. Niejednokrotnie może uzyskać duży rabat za przedterminową spłatę usług lub towarów. Może się okazać, że zapłacenie odsetek faktorowi wyjdzie taniej niż kupienie produktów lub usług w standardowej cenie.

Chociaż wspomniane rozwiązanie cieszy się stosunkowo małą popularnością wśród przedsiębiorców, może wspomóc płynność finansową. Nie tylko poprawia rentowność sprzedaży, lecz także ogranicza ryzyko kredytowe. Dodatkowo przedsiębiorca zyskuje sporo czasu na optymalizację spłatę zobowiązań. 

Faktoring odwrócony: koszty?

Jeśli rozważasz faktoring odwrócony, powinieneś również pomyśleć o kosztach. Chodzi tutaj przede wszystkim o odsetki od wysokości przelanych środków. Firma faktoringowa naliczy je w momencie wypłaty środków przez kontrahenta dostawcy do chwili spłaty zobowiązania przez klienta. Koszty uwzględniają również jednorazową prowizję przygotowawczą, inne opłaty i prowizje (np. niewykorzystania limitu faktoringowego) i prowizji od wartości przekazanej faktury.

Zastanawiasz się, jak możesz zaksięgować faktoring zakupowy? Na sposób księgowania wpływa rodzaj zawartej umowy. Tego typu transakcje zapisuje się jako faktoring zobowiązaniowy. Należy ich dokonać po pasywnej stronie bilansu księgowego. Przedsiębiorca jest traktowany jako dłużnik wobec dostawców. 

Szukając faktoringu dla firm, zwróć uwagę na opłaty i prowizje, limit, przelew, minimalny wiek firmy. Sprawdź, czy opłaty i prowizje nalicza się za każde 30 dni, 90 dni, czy każdy dzień finansowania. W zależności od firmy limit faktoringowy wynosi 25 0000-5 000 000 zł. W większości przypadku faktor zleca przelew w ciągu 24 godzin. Wspomniany faktoring pozwala uniknąć przestojów w prowadzeniu działalności, jednocześnie ułatwia jej rozwój.