Jak wybrać ubezpieczenie na życie?

Justyna Dereń | 21.02.2023 23:53
| Unsplash.com

Istotą ubezpieczenia na życie jest to, że jeżeli nam się coś stanie,  nasz przychód zostanie zastąpiony przez sumę ubezpieczenia. Kiedy doznamy uszczerbku na zdrowia, otrzymamy pieniądze z ubezpieczenia. Jeżeli umrzemy, pomoc finansową otrzyma nasza rodzina. Ma za nią przeżyć przez jakiś czas po naszej śmierci. Taka suma powinna być dobrana do naszych potrzeb. Możemy ją ustalić na spotkaniu z doradcą finansowym. 

Czy otrzymamy pomoc finansową?

To, czy firma ubezpieczeniowa wypłaci nam pieniądze, czy nie, jest od razu zapisane w umowie, którą podpisujemy z tym ubezpieczycielem. Wszystkie te sytuacje, znajdziemy w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, zwanych w skrócie OWU. W nich mamy zapisane, kiedy firma ubezpieczeniowa zapłaci, a kiedy nie. Na szczęście w tej podstawowej wersji, czyli za śmierć, firmy ubezpieczeniowe mają bardzo mało wyłączeń odpowiedzialności z umowy na życie. 

Jakie są typy umowy z ubezpieczycielem?

Umowa bez oszczędzania  to tak zwane terminowe ubezpieczenie na życie. Możemy się na przykład umówić z ubezpieczycielem, że w przypadku naszej śmierci, wypłaca pieniądze rodzinie. 

Istnieje też wariant umowy ubezpieczenia na życie, który wiąże się z oszczędzaniem pieniędzy. To znaczy, że część składki wędruje na pokrycie ryzyka ubezpieczeniowego (jeśli umrzemy, firma ubezpieczeniowa zapłaci rodzinie), a część odkładana jest w konkretnym miejscu.

Ostatnio pojawiły się ciekawe produkty, czyli ubezpieczenie ze zwrotem wpłaconej składki. Jeżeli minie jakiś czas lub skończy się umowa, to firma ubezpieczeniowa wypłaci nam część zapłaconych składek albo sumę 100% wpłaconych składek.

Suma Ubezpieczenia

Istotnym elementem polisy jest suma ubezpieczenia, czyli maksymalna kwota, jaką otrzyma rodzina w razie Twojej śmierci. Musisz się liczyć z tym, że im jesteś starszy, tym wyższą składkę za umowną sumę ubezpieczenia zapłacisz. Wysokość składki uzależniona jest też od firmy ubezpieczeniowej, z którą podpiszesz umowę. Zanim podpiszesz umowę, dokładnie przeczytaj OWU, czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Pamiętaj, że im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższą składkę będziesz uiszczał.

Na koniec policz procent składki do sumy ubezpieczenia. Umowę możesz podpisać tradycyjnie lub elektronicznie. Od momentu jej zawarcia jesteś ubezpieczony na kwotę ustaloną w umowie, nawet jeżeli zapłaciliśmy tylko kilka składek. Ta kwota jest niewielka w porównaniu z kwotą, jaką ubezpieczyciel wypłaci Twojej rodziny. Warto więc pomyśleć o finansowym wsparciu najbliższych.

Jak wybrać polisę na życie?

Szukając polisy na życie, weź pod uwagę kilka czynników: skłonność do ryzyka, zobowiązania finansowe oraz wielkość i potrzeby rodziny. Zastanów się, czy interesuje Cię wersja z funkcją oszczędzania, czy też nie. Niektórzy ubezpieczyciele łączą polisę z funduszem kapitałowym, ubezpieczeniem wypadkowym lub chorobowym. Kiedy już wybierzesz dla siebie dogodne rozwiązanie, staraj się go już nie zmieniać. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnego zamieszania i nerwów. 

Jeśli wykupisz ubezpieczenie na życie połączone z funduszem kapitałowym, pamiętaj, aby ustalić alokację. Zastanów się, ile chcesz lokować w obligacje, a ile w akcje. Staraj się tego już nie zmieniać, w przeciwnym razie narażasz się na duże straty.

Artykuły z kategorii
Artykuły z portalu